​

[#Huobi x $BOR AMA!](https://preview.redd.it/idnxqlhqrga61.jpg?lapad=1280&format=pjpg&auto=webp&s=0550fff3bde360e8ff578472376f742dc4a9df99)

​

18:00pm (GMT+8) Jan 8th!

​

$500 up for grabs!

​

☑Tag 5

​

Join telegram@huobiglobalofficialTingnan ang Reddit sa pamamagitan ng dammy1988Tumanaw ng Pinagmulan