No, I’m not, I guess the only troll here is you.

/u/Monfex


➔ bisitahin ang Binance ngayon at simulan ang pangangalakal